การทำให้เว็บไซต์กลับมาเป็นสี

ทำให้เว็บทุกเว็บเป็นสีขาวดำ หรือทำให้เว็บที่เป็นขาวดำกลับมามีสี เหมาะกับผู้ที่ต้องการความชัดเจนของสีเพื่อแยกแยะรายละเอียด เนื่องจากมีบางเว็บไซต์นั้น เมื่อย้อมเป็นสีขาว-ดำ (หรือสีเทา) แล้ว มีผลต่อการใช้งาน เช่น “เว็บขายสินค้า” ที่ต้องดูและเลือกสีของสินค้า เป็นต้น
โดยมีวิธีการดังนี้
1. เปิดเว็บด้วย Internet Explorer
สำหรับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Internet Explorer หรือ IE นั้นจะทำให้เว็บแสดงผลเป็นสีตามปกติ โดยแนะนำให้ใช้ IE รุ่นใหม่ๆ อย่างเช่น IE10 IE11

2. เปิดเว็บด้วย Chrome แต่ติดตั้ง Add-on ชื่อ “Earthchie”
3. เปิดเว็บด้วย Mozilla Firefox แต่ติดตั้ง Add-on ชื่อ “earthchie-colorization”

ที่มา: km.sru.ac.th