การทำให้เว็บไซต์กลับมาเป็นสี

ทำให้เว็บทุกเว็บเป็นสีขาวดำ หรือทำให้เว็บที่เป็นขาวดำกลับมามีสี เหมาะกับผู้ที่ต้องการความชัดเจนของสีเพื่อแยกแยะรายละเอียด เนื่องจากมีบางเว็บไซต์นั้น เมื่อย้อมเป็นสีขาว-ดำ (หรือสีเทา) แล้ว มีผลต่อการใช้งาน เช่น “เว็บขายสินค้า” ที่ต้องดูและเลือกสีของสินค้า เป็นต้น โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เปิดเว็บด้วย Internet Explorer สำหรับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Internet Explorer

Read more

5 ปัจจัย ในการพัฒนาเว็บให้น่าสนใจ

ปัจจัยที่ 1 ข้อมูล (Data)  ในส่วนของข้อมูล ความถูกต้องของสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับเว็บไซต์ของคุณคะ  หากบนเว็บไซต์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วยและทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยคะ  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงด้วยคะ ปัจจัยที่ 2  สื่อ

Read more